UKK

– eli usein kysytyt kysymykset


Mitä alusliikenneohjaajat tekevät työkseen?

Alusliikenneohjaajat tekevät Alusliikennepalvelulaissa määriteltyä alusliikenteen ohjausta. Tämä pitää sisällään mm. tiedottamista, alusliikenteen järjestelyä ja navigointiavun antamista. Alusliikennepalvelulain tarkoituksena on alusliikenteen turvallisuuden lisääminen ja tehokkuuden parantaminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.
Alusliikennepalveluun ovat velvollisia osallistumaan pääsääntöisesti kaikki yli 24 metriä pitkät alukset.

Liikenneviraston Meriliikenteen ohjaus -yksikön entisen päällikön Thomas Erlundin hyvä kirjoitus alusliikenteen ohjauksesta: Tuurillako ne laivat seilaavat?


Minkälainen koulutus alusliikenneohjaajilla on?

Alusliikenneohjaajana saa toimia henkilö, jolla on voimassa oleva Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämä alusliikenneohjaajan pätevyystodistus ja joka on suorittanut alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuksen.
Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut hyväksytysti alusliikenneohjaajan peruskoulutuksen ja että hän hallitsee tarvittavassa laajuudessa suomen, ruotsin ja englannin kielen. Navigointiavun antamiseen tai alusliikenteen järjestelyyn edellytetään lisäksi, että hakija on suorittanut vahtiperämiehen tutkinnon ja saanut vahtiperämiehenkirjan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että merialueiden meriliikennekeskuksissa työskentelevistä alusliikenneohjaajista valtaosa on työskennellyt laivoilla kansipäällystötehtävissä, moni alusten päälliköinäkin.


Missä kaikkialla alusliikenteenohjausta tehdään?

Suomessa on kolme alusliikenteen ohjauskeskusta:

  • Länsi-Suomen meriliikennekeskus Turussa, jossa sijaitsevat Bothnia VTS, West Coast VTS, Archipelago VTS, Åland Sea Traffic ja Turku Radio
  • Suomenlahden meriliikennekeskus Helsingissä, jossa sijaitsevat Hanko VTS, Helsinki VTS, Kotka VTS ja Helsinki Traffic.
  • Saimaa VTS Lappeenrannassa.

Minkälaisia työvuoroja alusliikenneohjaajat tekevät?

Alusliikenneohjaajat Suomessa tekevät jaksotyöaikamallin mukaisesti 112,5h töitä kolmen viikon jaksossa – siis keskimäärin 37,5h viikossa. Töitä tehdään pääosin 12,5h:n työvuoroissa, usein esim. neljä päivävuoroa peräkkäin, jonka jälkeen on kuuden päivän vapaa ennen neljää yövuoroa.
Alusliikenneohjausta tehdään jokaisella sektorilla kellon ympäri jokaisena vuoden päivänä (lukuunottamatta Saimaa VTS Saimaan kanavan liikennekauden ulkopuolella).