UKK

– eli usein kysytyt kysymykset


Mitä alusliikenneohjaajat tekevät työkseen?

Alusliikenneohjaajat tekevät Alusliikennepalvelulaissa määriteltyä alusliikenteen ohjausta. Tämä pitää sisällään mm. tiedottamista, alusliikenteen järjestelemistä sekä kehittyviin ja syntyneisiin vaaratilanteisiin puuttumista. Alusliikennepalvelulain tarkoituksena on alusliikenteen turvallisuuden lisääminen ja tehokkuuden parantaminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.
Alusliikennepalveluun ovat velvollisia osallistumaan pääsääntöisesti kaikki yli 24 metriä pitkät alukset.


Minkälainen koulutus alusliikenneohjaajilla on?

Alusliikenneohjaajana saa toimia henkilö, jolla on voimassa oleva Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämä alusliikenneohjaajan pätevyystodistus ja joka on suorittanut alusliikenneohjaajan työpaikkakoulutuksen sekä erillisen kelpuutusmerkinnän jokaiselle VTS-alueelle.
Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut hyväksytysti alusliikenneohjaajan peruskoulutuksen ja hänelle on myönnetty vähintään vahtiperämiehenkirja sekä hän on suorittanut vähintään kuusi kuukautta meripalvelua kansipäällystössä. Lisäksi hänen tulee hallita tarvittavassa laajuudessa suomen, ruotsin ja englannin kielen.


Missä kaikkialla alusliikenteenohjausta tehdään?

Suomessa on kaksi alusliikenteen ohjauskeskusta:

  • Länsi-Suomen meriliikennekeskus Turussa, jossa sijaitsevat Bothnia VTS, West Coast VTS, Archipelago VTS, Åland Sea Traffic ja Turku Radio sekä kesäkuussa 2023 Turkuun siirtynyt Saimaa VTS.
  • Suomenlahden meriliikennekeskus Helsingissä, jossa sijaitsevat Hanko VTS, Helsinki VTS, Kotka VTS ja Helsinki Traffic.

Minkälaisia työvuoroja alusliikenneohjaajat tekevät?

Alusliikenneohjaajat Suomessa tekevät jaksotyöaikamallin mukaisesti 112,5h töitä kolmen viikon jaksossa – siis keskimäärin 37,5h viikossa. Töitä tehdään pääosin 12,5h:n työvuoroissa, usein esim. neljä päivävuoroa peräkkäin, jonka jälkeen on kuuden päivän vapaa ennen neljää yövuoroa.
Alusliikenneohjausta tehdään jokaisella sektorilla kellon ympäri jokaisena vuoden päivänä (lukuunottamatta Saimaa VTS Saimaan kanavan liikennekauden ulkopuolella).