Tiedotteet

22.5.2020
Liikenteenohjaajat yhteistyöhön työehtojensa puolustamiseksi

Suomen liikenteenohjauksista vastaavan TMFG-konsernin työntekijät päättivät alkaa puolustamaan yhdessä vallitsevia työehtojaan. Konsernin puolesta työehtoneuvotteluja hoitava työnantajajärjestö Palta tavoittelee työehtoihin ja palkkoihin isoja heikennyksiä.

Valtion erityistehtäväyhtiön TMFG-konsernin neljässä tytäryhtiöissä toimivat työntekijät, valtakunnallista liikenteenohjausta hoitavat tieliikenneohjaajat, lennonjohtajat sekä rata- ja alusliikenneohjaajat aloittivat yhteistyön puolustaakseen vallitsevia työehtojaan viime vuonna tapahtuneen toimintojen yhtiöittämisen ja työnantajajärjestö Paltan mukanaan tuomaa häikäilemätöntä neuvottelukulttuuria vastaan.

Tällä hetkellä työehtojen heikennyksiä yritetään pakkosyöttää alus- ja tieliikenneohjaajille, joita neuvotteluissa edustavat palkansaajajärjestöt YTN ja Pro. Viime syksynä ja alkuvuodesta työehtojaan puolustivat rataliikenneohjaajat ja lennonjohtajat valtakunnansovittelijalla asti.

Konsernin ketteränä itseään mainostama yhtiöjärjestely näyttää tavoittelevan ketteriä säästöjä ainakin työntekijöidensä työehtoja ja palkkausta merkittävästi heikentämällä. Samalla tavoitellaan ristiriitaisesti Suomen parhaimman työnantajan titteliä.

Konsernijohto näyttää linjauksillaan jyräävän tytäryhtiönsä. Palta tuli alusliikenne- ja tieliikenneohjaajien neuvottelukuvioon mukaan huhtikuun puolivälissä. Samalla lensivät roskiin työntekijäjärjestöjen ja tytäryhtiöiden välillä jo saavutetut yksimielisyydet.

Työntekijät vieroksuvat Paltan repivää neuvottelukulttuuria, missä työntekijäryhmiä ja valitsevia työehtoja vähätellään, sekä työehtojen puolustamista ja ammattijärjestöjen näkemyksiä pilkataan vanhanaikaisina. Työntekijät eivät hyväksy Paltan ehdotuksia ja perusteluja työehtojensa heikentämiseksi. Työntekijöille riittävät vallitsevat työehdot. Mitään uutta tai lisää ei olla vaatimassa.

”Palta lyö ehdotuksillaan vallitsevia työehtoja kuin vierasta sikaa. Toimeksiantajansa luvalla tietenkin. Ehdotukset tarkoittaisivat isoja alennuksia nykyiseen palkkatasoon. Näin tuskin rakennetaan Suomen paras työpaikka”, sanoo VTS Finland Oy:n pääluottamusmies Tomi Lahtinen. ”Vuosilomaoikeuksien yksipuolinen heikentäminen ei ole mitenkään hyväksyttävää”, jatkaa ITM Finland Oy:n pääluottamusmies Vesa Natunen.

Suomen Lennonjohtajien yhdistys SLJY ry:n puheenjohtaja Roy Myrbergin mielestä konsernin ja Paltan esittämät heikennykset työehtoihin ovat luonteeltaan sellaisia, ettei yksikään työntekijäjärjestö niitä voi hyväksyä. Samaa mieltä ovat kaikki konsernin liikenteenohjauksien henkilöstön edustajat.

16.10.2018
Meriliikenneohjaajat liittyvät akavalaiseen YTYyn

Meriliikenneohjaajat ry päätti ylimääräisessä kokouksessa 16.10. hakea Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n yhdistysjäsenyyttä ja samalla erota Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:stä. YTY:n hallitus hyväksyi hakemuksen samana päivänä.

Valtion kaikki liikenneohjaustoiminnot siirretään vuoden 2019 alusta valtio-omisteiseen konserniin nimeltään Traffic Management Finland Oy. Samaan konserniin siirretään myös muun muassa ANS Finland Oy, joka vastaa Suomen lennonjohtopalveluista. Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY liittyi YTYn yhdistysjäseneksi jo aiemmin, 5. lokakuuta.

7.2.2018
Meriliikenteenohjausta ei pidä yhtiöittää

Liikennevirastossa nykyisin hoidettavien tie-, meri ja rautatieliikenteen liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämishanke on edennyt lausuntokierrokselle. Meriliikenneohjaajat ry lausui tänään päättyvällä lausuntokierroksella seuraavaa:

“Meriliikenneohjaajat ry:n mielestä meriliikenteenohjausta ei pidä yhtiöittää. Sen sijaan meriliikenteenohjauksen viranomaisroolia tulisi entisestään vahvistaa ja selkeyttää. Hanke on mielestämme keskeneräinen ja sen mahdolliset hyödyt kyseenalaisia. Toteutuessaan hanke uhkaa heikentää meriturvallisuutta ja toimivaksi hiottua viranomaisyhteistyötä. Arvioimme, että meriliikenteenohjauksen osalta hanke lisäisi valtion kustannuksia. Esitetyt näkemykset alan mahdollisesta tulevaisuuden liiketoiminnasta ovat käytännössä kaukana tulevaisuudessa.”

Koko lausunto perusteluineen on luettavissa lausuntopalvelu.fi:ssä.

16.6.2017
Yhtiöittäminen uhka meriliikenteen turvallisuudelle

Meriliikenneohjaajat ry:n puheenjohtaja Tapio Kotkavuori pelkää, että liikenteen ohjauksen yhtiöittäminen uhkaa meriliikenteen turvallisuutta.

– Yhtiöittäminen heikentäisi Suomen meriliikenteenohjauksen toimivaa yhteistyötä Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Poliisin, Tullin ja Trafin kanssa, sillä yhtiöittämisen jälkeen meriliikenteenohjauksella ei olisi viranomaisstatusta.

Meriliikenteenohjaus on viranomaistoimintaa, jota säädellään useilla laeilla. Sen toimintaan sisältyy myös merkittävää julkisen vallan käyttöä, jota voi hoitaa ainoastaan viranomainen. Niiltä osin, kun työ ei täytä viranomaistoiminnan kriteereitä, toiminta on viranomaistyyppistä.

Viranomaisyhteistyö tiivistyy poikkeusoloissa, jolloin liikenneohjauksen rooli Suomen aluevalvonnassa ja meriliikenteen ohjaamisessa korostuu. Meriliikenteenohjaus pystyy nopeasti ja joustavasti vaihtamaan poikkeusolojen liikenteenohjaukseen.

Yhteistyöllä on turvattu liikenteen valvonta, meriympäristön suojelu ja ihmishenkien turvallisuus.

– Yhteistyön heikentyessä riskinä on, että perustettavan yhtiön tulisi investoida nykyistä enemmän tekniikkaan, jolloin menetettäisiin nykyisen yhteistyön taloudelliset edut. Sekä kalliit investoinnit että vaihtoehtoisesti se, että yhtiö ei investoisi uuteen tekniikkaan, heikentäisivät myös meriliikenteenojauksen teknistä suorituskykyä, mikä vaikuttaisi toiminnan tehokkuuteen ja alusturvallisuuteen, Kotkavuori pahoittelee.

Liikennevirastossa nykyisin hoidettavat tie-, meri- ja rautatieliikenteen liikenteenohjaustoiminnot yhtiöitetään valtion osakeyhtiöksi 1.1.2019 alkaen.


1.10.2016
20 vuotta alusliikenteenohjausta Suomessa

1.10.2016 on kulunut tasan kaksikymmentä vuotta siitä, kun Suomen ensimmäinen VTS-keskus aloitti toimintansa Helsingissä. Pian sen jälkeen alusliikenteenohjaus laajeni muuallekin Suomeen, kattaen nykyisellään koko Suomen rannikon sekä Saimaan syväväylät. Näiden lisäksi toiminta on laajentunut myös jo kansainvälisille vesille Suomenlahden GOFREP- ja Ahvenanmeren ÅTSS-yhteistyön myötä.

Kaikkien näiden alueiden alusliikenteen valvonta, ympäri vuorokauden ja vuoden, tapahtuu vain alle 80 henkilön voimin. Valvonta on todistetusti ehkäissyt lukuisia onnettomuuksia ja erilaisia tunnustuksiakin on saatu. Näistä mainittakoon esimerkkinä arvostettu merenkulun turvallisuuspalkinto ”Sea Sunday” vuonna 2015.

Alusliikenneohjaajat voivat syystäkin olla ylpeitä tekemästään arvokkaasta ja kustannustehokkaasta työstä ihmishenkien ja arvokkaan Itämeremme sekä ainutlaatuisen Saimaan vesien suojelussa – nyt jo siis 20 vuoden ajan!


16.9.2015
Meriliikenneohjaajat ry tukee perjantain 18.9. mielenilmausta

Palkansaajakeskusjärjestöt ovat sopineet mielenilmauksesta perjantaina 18.9. puolustaakseen sopimusoikeutta ja vastustaakseen hallituksen pakkotoimia. Myös Meriliikenneohjaajat ry yhtenä Pardian jäsenjärjestönä tukee mielenilmausta.

Meriliikenneohjaajat ry kannattaa valtiontalouden tasapainottamiseen tähtääviä toimia. Sen sijaan yhdistys vastustaa maamme hallituksen nykymuotoista, epätasa-arvoista ja epäoikeudenmukaista esitystä työehtojen heikentämiseksi. Hallituksen aikomus rajoittaa työehtojen sopimisesta pakottavalla lainsäädännöllä on mielestämme demokratian pelisääntöjen ja terveen oikeustajun vastaista. Ehdotus on ilmeisen tarkoituksellisesti provosoiva.

Meriliikennekeskusten henkilöstö tiedostaa tehtävänsä vastuullisuuden. Henkilöstön niukan määrän vuoksi työvuoroista ei voida irrottaa ketään perjantain mielenilmaukseen heikentämättä samalla meriturvallisuutta, ja suurentamatta siten ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. Tästä syystä työvuorossa olevat alusliikenneohjaajat eivät osallistu mielenilmaukseen. Sen sijaan operatiivisesta liikenteen ohjauksesta vapaalla olevia alusliikenneohjaajia kannustetaan osallistumaan tapahtumaan.


27.2.2014
Yhdistyksen julkiset internet-sivut avattiin!